กองประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

เมนูหลัก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบนเนอร์


สถิติการใช้งาน

  • ทั้งหมด150,429
  • วันนี้15
  • เมื่อวาน54
  • สัปดาห์นี้167
  • สัปดาห์ที่แล้ว305
  • เดือนนี้1,023
  • เดือนที่แล้ว1,445
  • ปีนี้11,325
  • ปีที่แล้ว18,257
  • ทั้งหมด150,429
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยงานกองประชาสัมพันธ์ ข่าวสารฉับไว มุ่งให้บริการ ประสานสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดนิเทศนักศึกษาโครงการ Extension School รุ่นที่ ๔ ณ ฟาร์มโชคชัย
ผู้เขียน  วิทยา กวีวิทยาภรณ์  วันที่เผยแพร่ วันที่  28 พฤษภาคม 2556


 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕ ๖ ที่ผ่านมา อ.สุกัญยา อินทร์นารี อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ออกนิเทศนักศึกษาในโครงการ Extension School รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ กัณหา นายณภัทร เจริญนาน นายวิทวัส ทองอินทร์ นางสาวขวัญพนา ปัญญาโชติ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปี ๒ หลักสูตร ๔ ปี และนายวัฒนา พรมทา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตร ๒ ปี

สำหรับโครงการ Extension School เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายมงคลล้านนา ทำความร่วมมือทางวิชาการกับฟาร์มโชคชัย ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้เหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ ธรรมวงศ์สกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจฟาร์มโคนม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มอบของที่ระลึกแก่ฟาร์มโชคชัยในการเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการจริง.

ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

ภาพ : ศุภลักษณ์  คำฟูบุตร


รูปภาพประกอบ